Reacties van cliënten

“De uitdaging waarmee ik bij Rob kwam, was om in mijn werk de balans beter te bewaken tussen dingen die ‘moeten’ en dingen die ik zelf leuk en/of belangrijk vind. Daar hoorde voor mij ook bij: hulp vragen, ‘nee’ zeggen, meer tijd vragen enzovoort. Tijdens de kennismaking wist Rob al snel de spijker op zijn kop te slaan, en ontdekte ik: echt kiezen voor ander gedrag had ik tot dat moment nog niet gedaan. Voor mijn gevoel wilde ik wel maar wist ik gewoon niet ‘hoe’. Om dat te doorbreken moesten we dieper graven en werden het heel persoonlijke sessies, waar Rob zorgde voor veiligheid en de juiste mate van ‘uitdagen’. Hij liet me daarbij altijd in mijn waarde en voelde goed aan wat er nodig was, en wat op welk moment paste in onze gesprekken. Soms was dat alleen praten, soms ook een oefening. Ik merkte dat hij steeds de rode draad goed in de gaten had en altijd weer terugkeerde tot de kern. Voor de periode tussen de gesprekken door kreeg ik meestal vrij eenvoudige, maar zeer doeltreffende oefeningen.”

“Ik had last van hyperventilatie en hartkloppingen, uitingen van stress. Rob heeft me geholpen door te dringen tot de kern van de oorzaak. Dat doet hij op een menselijke, intuïtieve manier die behoorlijk effectief is. Hij voelt goed aan wat nodig is en kiest dan uit verschillende methodes een passende aanpak. Zo heb ik rust, ruimte en energie kunnen creëren voor herstel en om zelf vervolgens de nodige stappen te zetten. Met sessies bij een psycholoog zou ik nooit zo ver zijn gekomen in zo’n korte tijd.”

“Ik heb het coachtraject als zeer waardevol ervaren. Rob weet je in een paar woorden de goede richting op te leiden. De antwoorden op al je vragen zitten eigenlijk al in jezelf. Rob is een meester in het naar boven halen van die antwoorden.”

“Wat met name opviel was de diversiteit in zijn aanpak. We hebben gesprekken gehad, samen gemediteerd, Rob heeft reiki toegepast. We hebben een (familie) opstelling gedaan met stenen. Engelenkaarten getrokken. Ik vind een dergelijke aanpak waardevol en zeer leerzaam. Verder viel het op dat Rob geen aantekening tijdens het gesprek raadpleegde en/of maakte maar toch alles kon onthouden.”

“Ik heb geleerd mijn grenzen aan te geven. Beter voor mijzelf te zorgen. Ook heb ik geleerd dat het niet verkeerd is om mijzelf op de eerste plaats te zetten en dan pas voor anderen te zorgen. Ik kan nu zonder schuldgevoel aangeven wat ik wel of niet wil doen voor een ander.”

“De resultaten zijn belangrijk voor mij omdat ik heb geleerd dat ik ook waardevol ben en er gewoon mag zijn met al mijn wensen etc. Ik kan nu ook beter mijn energie verdelen, omdat ik eerst kijk of wat er aan mij wordt gevraagd wel direct moet. Ik ben héél tevreden en zou als het nodig mocht zijn zo weer een beroep doen op Rob.”

“De gesprekken met Rob hebben mij ontzettend geholpen, en ik weet zeker dat het effect duurzamer zal zijn dan bijvoorbeeld van cursussen die ik heb gevolgd. Ik voel me gezegend dat ik gebruik heb mogen maken van Rob’s coaching.”

 “Rob weet snel tot de kern te komen, door de vragen die hij stelt. Er werden snel patronen zichtbaar, die niet alleen op mijn werk, maar ook bijvoorbeeld thuis spelen.”

“De gesprekken waren erg persoonlijk, en ook in ruime mate met een rol voor mij, d.w.z.: tussentijds werd geregeld gevraagd of de interpretatie juist was. Er werd een goed luisterend oor geboden in een vertrouwelijke sfeer. Ik voelde mij serieus genomen.”

“Het is erg fijn om te kunnen reflecteren op het omgaan met collega’s in een werkomgeving; niet over de inhoud maar over de vorm. En heel nuttig ook om het eigen functioneren in een perspectief te leren zien. Ik leerde me meer uit te spreken, eigen plek te mogen innemen. Intrinsieke waarde;-)”

“Ik ben zeker tevreden. Niet alleen vanwege de verkregen nieuwe inzichten die bruikbaar zijn in mijn functioneren, maar ook vanwege aangename inspirerende gesprekken op de woensdagmiddag.”

“In eerste instantie ging ik naar Rob met het doel om te kijken naar andere carrière mogelijkheden. De praktijk leert mij dat ik vooral als mens ben gegroeid. Rob gaf mij precies wat ik nodig had om mijn mind-set weer de richting op te sturen die bij mij past. Voor mij een zeer waardevol en bijzonder prettig traject.”

Don’t make fun of magic
Don’t make fun of love
It’s real!

Matthew Silver